Congres over de Brief van Mara bar Sarapion

Op 11 en 12 december a.s. organiseren Prof.dr. Annette Merz (departement Godgeleerdheid) en dr. Teun Tieleman (departement Wijsbegeerte) een tweedaags symposium over de Brief van Mara bar Sarapion. De aanleiding voor dit congres is de publicatie van een nieuwe vertaling, met begeleidende artikelen, van de tekst, eigenlijk de eerste belangrijke studie van deze tekst sinds de negentiende eeuw. De Brief van Mara bar Sarapion is door raadsels omgeven. Het lijkt te gaan om een Syrische tekst uit de eerste eeuw na Christus (daarmee zou het de oudste Syrische literaire tekst zijn), waarin de auteur vanuit de gevangenis woorden van troost en raad aan zijn zoon stuurt. Hij zit in de gevangenis omdat de Romeinen kort tevoren "zijn" stad, Samosata – de hoofdstad van Commagene – hebben ignenomen (dat was in 72 n.Chr.). Het bekendst is de Brief geworden omdat hij verwijst naar de Joodse oorlog en de val van Jeruzalem interpreteert als straf voor het Joodse volk, omdat zij hun "wijze koning" hebben omgebracht.

De brief van Mara bar Sarapion is van belang voor oud-historici, vooral diegenen die zich bezighouden met het Nabije Oosten in de hellenistische en Romeinse periodes, godsdiensthistorici, archeologen en filologen en de organisatoren hebben dan ook specialisten uit al deze disciplines bijeengebracht om de brief vanuit zo veel mogelijk perspectieven te bestuderen. Er is ook een Leidse delegatie: dr. Miguel-John Versluys zal spreken over de Romanisering van Commagene, en Ab de Jong zal spreken over de god(en) van Mara. Klik op de link voor meer informatie en het volledige programma:

Continue reading

Nieuw boek over geloof en wetenschap

Mijn nieuwe boek is net verschenen: Religion and Science in Context: A Guide to the Debates (Routledge, 2010), Het is ook in paperback verschenen, voor ongeveer 25 euro.

De eerste hoofdstukken van het boek analyseren de discussies over geloof en wetenschap met enige distantie: Waar maken mensen zich druk over? Hoe functioneert ‘ geloof en wetenschap’? Voor sommigen gaat het om het bestrijden van secularisatie (en dan zijn alle atheïsten opponenten), voor anderen meer om het bestrijden van onzin (en dan zijn sommige atheïsten bondgenoten). Het veerbinden van wetenschap en geloof functioneert soms als apologetiek voor geloof, maar minstens zo vaak als apologetiek voor wetenschap, en misschien nog wel vaker als ammunitie in een intern religieus dispuut tussen aanhangers van verschillende stromingen binnen een traditie. In de volgende hoofdstukken gaat het over criteria om zinnige en onzinnige bijdragen te onderscheiden, en om de vele aspecten van ‘religie’ (als wereldbeeld, ethiek, gemeenschap, en zo meer). De laatste drie hoofdstukken geven de eigen visie van Drees in deze discussies, en hebben als titels

   Mystery in an intelligible world

   Values in a world of facts

   Meaning in a material world

Willem B. Drees, hoogleraar godsdienstwijsbegeerte en ethiek, en de redactreur van Zygon: Journal of Religion and Science (www.drees.nl ),

W.B. Drees op Utrecht symposium ” O Hemel, heb ik wel een ziel?”

Op vrijdag 20 november is er in Utrecht een symposium met als titel " O Hemel, heb ik wel een ziel?" Naast de Leidse hoogleraar godsdienstwijsbegeerte en ethiek Willem B. Drees (zie www.drees.nl ) zullen optreden dr. G.H. Labooy (psychiater en theoloog) en prof.dr. R. van Woudenberg (Vrije Universiteit). Voor meer informatie, zie de website:

http://www.utrechtsestudiedagen.nl/symposia/hemel-heb-ik-wel-een-ziel-2009/

 Van 14.00 tot 17.00 uur. Ontvangst met koffie vanaf 13.30 uur. Holy Trinity Church, Van Hogendorpstraat 26, 3581 KE Utrecht. Voor studenten is de prijs voor deelname 7.50 euro.

Het antwoord op de vraag is overigens wat mij betreft: " Nee, maar dat is niet erg."

Willem B. Drees