minisymposium Mystiek en poëzie vrijdag 29 jan. 2010

POEZIE EN MYSTIEK
HET VRAAGSTUK VAN DE ONTHECHTING
Minisymposium Filosofie en spiritualiteit.
Leiden, vrijdag 29 januari 2010
Sprekers:
Dr. Gerard Visser
Prof.dr. Jaap Goedegebuure
Ds. dr. Kees Bregman
Locatie: VRIESH2/004
Tijd: 13-17h
13.00
Dr. Gerard Visser
Inleiding op het thema
13.30 – 14.45
Prof.dr. Jaap Goedegebuure
Echo’s van een klappende hand. Hans Faverey en Zen
14.45 – 15.15
pauze
15.15 – 16.30
Ds. dr. Kees Bregman
`Die stilte daar was aards en warm.’ Mystiek bij Nijhoff: verbindend zwijgen
Personalia
Kees Bregman is praktisch theoloog. Hij promoveerde in 2007 op De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff.
Jaap Goedegebuure is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1981 op een onderzoek naar de poëtica van H.Marsman en schreef meerdere monografieën over Nederlandse schrijvers en de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw.
Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en medeorganisator van `Filosofie en spiritualiteit’.

Nadere informatie bij h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl. Aanmelding niet verplicht, wordt wel op prijs gesteld.
Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), dr. Rico Sneller (Godsdienstwetenschappen UL) en drs. Barbara Zwaan (Godsdienstwetenschappen UL).

 

POEZIE EN MYSTIEK
HET VRAAGSTUK VAN DE ONTHECHTING
Minisymposium Filosofie en spiritualiteit.
Leiden, vrijdag 29 januari 2010
Sprekers:
Dr. Gerard Visser
Prof.dr. Jaap Goedegebuure
Ds. dr. Kees Bregman
Locatie: VRIESH2/004
Tijd: 13-17h
13.00
Dr. Gerard Visser
Inleiding op het thema
13.30 – 14.45
Prof.dr. Jaap Goedegebuure
Echo’s van een klappende hand. Hans Faverey en Zen
14.45 – 15.15
pauze
15.15 – 16.30
Ds. dr. Kees Bregman
`Die stilte daar was aards en warm.’ Mystiek bij Nijhoff: verbindend zwijgen
Personalia
Kees Bregman is praktisch theoloog. Hij promoveerde in 2007 op De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff.
Jaap Goedegebuure is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1981 op een onderzoek naar de poëtica van H.Marsman en schreef meerdere monografieën over Nederlandse schrijvers en de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw.
Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en medeorganisator van `Filosofie en spiritualiteit’.

Nadere informatie bij h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl. Aanmelding niet verplicht, wordt wel op prijs gesteld.
Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), dr. Rico Sneller (Godsdienstwetenschappen UL) en drs. Barbara Zwaan (Godsdienstwetenschappen UL).