conferentie Ottawa: The Wrongfulness of Terrorist Actions: An Interfaith Perspective

Op 30 april en 1 mei as. hoop ik te Ottawa deel te nemen aan een conferentie op de St. Paul’s University over Religieus geïnspireerd geweld. Titel van de conferentie is

The Wrongfulness of Terrorist Actions: An Interfaith Perspective.

Vorig jaar nam ik al deel aan een vergelijkbare conferentie op dezelfde locatie. De bijdragen aan deze eerdere conferentie zijn inmiddels gepubliceerd: Mahmoud Masaeli (ed.), The Ethical Wrongfulness of Terrorist Actions, Ottawa, Commoner’s Publishing House, 2010. Mijn eigen bijdrage was getiteld:‘The Ethics of Suicide Terrorism; An Analysis of the Hamas Charter’.

Dit jaar hoop ik een bijdrage te leveren over de betekenis van een apocalyptisch (=eindtijds) bewustzijn voor religieus geweld. Ik wil mij toespitsen op de beweging van Meir Kahane, een joodse rabbi met een sterk nationalistische inslag en radicale ideeën over de oplossing van het Israëlisch – Palestijnse conflict: zo radicaal, dat zijn partij in Israël verboden werd en hij enige tijd later in New York, door een Arabisch fanaticus, werd vermoord.

Hieronder een korte omschrijving van mijn beoogde bijdrage:

 

Apocalypticism: source or impediment of terrorism?

 

Contemporary terrorism’s vocabulary seems impregnated by an apocalyptical discourse which is hardly familiar to the contemporary secular world. Apocalyptical traditions, mainly generated from Jewish sources some centuries before common era, rely on notions such as ‘world beyond’/‘coming world’, ‘aeon’, ‘alienation’, ‘mixture’, ‘call’, ‘arousal’, ‘awakening’, etc. They have a tendency to bifurcate world and history in order to provide space for a  coming kingdom of God. We can retrace apocalyptic vocabularies not only in ancient religious, sometimes more or less sectarian traditions (Manichaeans, Joachimites), but also in particular ‘secularist’ ideologies (communism, anarchism, syndicalism, fascism).

One could be inclined to reject apocalypticism in virtue of its apparent openness to using violence and to committing atrocities. Indeed, if this world as it is obeys to the ‘Prince of Evil’, it cannot but be abandoned altogether; investing in it would be fully senseless. However, we also see that some contemporary apocalyptical orientations avoiding any investment in this world as it is, completely reject the use of violence to bring about the kingdom of God. Most of these non-violent apocalypticists are Jewish: Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Jacob Taubes, Jacques Derrida, to name here a few.

In my contribution I will investigate some motives present in Jewish apocalyptical traditions that expressly prohibit violence. I will also shed an eye on one of the very few ‘violent’ Jewish apocalyptical currents, i.e. Meir Kahane’s Kach-party, to see whether it merely makes a different selection from apocalyptic sources, or if it interprets them differently and (ab)uses their irreducible ambiguity.

By doing so I aim at bringing some light in the obfuscating rhetoric many contemporary terrorists rely on.

 

Het is de bedoeling dat er een reeks conferenties over dit thema komt: in Canada, de Verenigde Staten en in Nederland/Leiden. Met enkele (nog aan te zoeken) collega’s van het Instituut voor Godsdienstwetenschappen hoop ik in 2011 een follow-up conferentie te Leiden te gaan organiseren, met als titel: Religion and violence: a religious studies perspective.

Ecologie, economie en spiritualiteit: minisymposium Filosofie en spiritualiteit vr. 23 april

Ecologie, economie en spiritualiteit

Minisymposium Filosofie en spiritualiteit.

Vrijdag 23 april 2010, 13.30-16.30h.
Sprekers:
prof. ir. Klaas van Egmond (UU): "Een vorm van beschaving"
coreferaat: prof. dr. Meerten ter Borg (UL)
Locatie:

13.30-15h: Matthias de Vrieshof 4 zaal 008a
15-16.30h: Matthias de Vrieshof 2 zaal 004
(beide locaties bevinden zich op 20 passen afstand van elkaar).

Op wereldschaal voltrekt zich een ecologisch, economisch en sociaal doemscenario waarin fundamentalisme, materialisme, hedonisme en een doorgeschoten kapitalisme de boventoon voeren. De oorzaak kan worden teruggevoerd op het steeds weer tot karikatuur worden van mens en maatschappij, die zich niet staande weten te houden in het krachtenveld tussen het materiële en het spirituele, en tussen het eigen ego en ‘de anderen’.
Het bewaren van de balans tussen die krachten is ‘een vorm van beschaving’.
Op het persoonlijke, psychologische vlak hebben Jung en Steiner laten zien waardoor dit evenwicht steeds weer wordt verstoord en hoe de individuele mens dat evenwicht kan herstellen.
Op het sociaal-culturele vlak zou dit kunnen betekenen: streven naar een evenwicht tussen de relativering van waarden en normen en het vasthouden daaraan.

 

Prof. ir. N. D. (Klaas) van Egmond was sinds 1988 Directeur Milieu van het RIVM en later directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Na zich decennia lang te hebben verdiept in de technische kanten van het milieu- en duurzaamheidsvraagstuk heeft hij zich de afgelopen twee jaar ook bezig gehouden met de sociaal-culturele kanten van het vraagstuk. Hij heeft daarover recent een boek gepubliceerd onder de titel Een Vorm van Beschaving (Uitgeverij Christofoor). Sinds 1 januari 2008 is hij full time faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.

Prof. dr. M.B. (Meerten) ter Borg is namens Het Haagsche Genootschap hoogleraar ‘Niet-institutionele religie in de hedendaagse samenleving’ aan de universiteit Leiden; bovendien is hij universitair hoofddocent Godsdienstsociologie aan het Leidse Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Enkele van zijn publicaties zijn:  Een uitgewaaierde eeuwigheid: Het menselijk tekort in de moderne cultuur (1991), Het geloof der goddelozen (1996), Zineconomie (2003) en Zingeving als machtsmiddel (samen met B. ter Borg) (2009). Hij werkt momenteel aan een boekje over vrijzinnigheid.
Voor meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

Opgave tevoren is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld.
Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (instituut Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (instituut Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (instituut Godsdienstwetenschappen UL)  en dr. Rico Sneller (instituut Godsdienstwetenschappen UL)