Ecologie, economie en spiritualiteit: minisymposium Filosofie en spiritualiteit vr. 23 april

Ecologie, economie en spiritualiteit

Minisymposium Filosofie en spiritualiteit.

Vrijdag 23 april 2010, 13.30-16.30h.
Sprekers:
prof. ir. Klaas van Egmond (UU): "Een vorm van beschaving"
coreferaat: prof. dr. Meerten ter Borg (UL)
Locatie:

13.30-15h: Matthias de Vrieshof 4 zaal 008a
15-16.30h: Matthias de Vrieshof 2 zaal 004
(beide locaties bevinden zich op 20 passen afstand van elkaar).

Op wereldschaal voltrekt zich een ecologisch, economisch en sociaal doemscenario waarin fundamentalisme, materialisme, hedonisme en een doorgeschoten kapitalisme de boventoon voeren. De oorzaak kan worden teruggevoerd op het steeds weer tot karikatuur worden van mens en maatschappij, die zich niet staande weten te houden in het krachtenveld tussen het materiële en het spirituele, en tussen het eigen ego en ‘de anderen’.
Het bewaren van de balans tussen die krachten is ‘een vorm van beschaving’.
Op het persoonlijke, psychologische vlak hebben Jung en Steiner laten zien waardoor dit evenwicht steeds weer wordt verstoord en hoe de individuele mens dat evenwicht kan herstellen.
Op het sociaal-culturele vlak zou dit kunnen betekenen: streven naar een evenwicht tussen de relativering van waarden en normen en het vasthouden daaraan.

 

Prof. ir. N. D. (Klaas) van Egmond was sinds 1988 Directeur Milieu van het RIVM en later directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Na zich decennia lang te hebben verdiept in de technische kanten van het milieu- en duurzaamheidsvraagstuk heeft hij zich de afgelopen twee jaar ook bezig gehouden met de sociaal-culturele kanten van het vraagstuk. Hij heeft daarover recent een boek gepubliceerd onder de titel Een Vorm van Beschaving (Uitgeverij Christofoor). Sinds 1 januari 2008 is hij full time faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.

Prof. dr. M.B. (Meerten) ter Borg is namens Het Haagsche Genootschap hoogleraar ‘Niet-institutionele religie in de hedendaagse samenleving’ aan de universiteit Leiden; bovendien is hij universitair hoofddocent Godsdienstsociologie aan het Leidse Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Enkele van zijn publicaties zijn:  Een uitgewaaierde eeuwigheid: Het menselijk tekort in de moderne cultuur (1991), Het geloof der goddelozen (1996), Zineconomie (2003) en Zingeving als machtsmiddel (samen met B. ter Borg) (2009). Hij werkt momenteel aan een boekje over vrijzinnigheid.
Voor meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

Opgave tevoren is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld.
Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (instituut Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (instituut Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (instituut Godsdienstwetenschappen UL)  en dr. Rico Sneller (instituut Godsdienstwetenschappen UL)
Be Sociable, Share!

5 thoughts on “Ecologie, economie en spiritualiteit: minisymposium Filosofie en spiritualiteit vr. 23 april

Leave a Reply