Minisymposium Filosofie en spiritualiteit: Het Leven: vanzelfsprekend?

Het leven: vanzelfsprekend?

Minisymposium Filosofie en spiritualiteit

Vrijdag 11 juni 10.30-16.00h

Locatie: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 003.

Sprekers:
Drs. Karin Melis (filosoof, publicist, docent)
Dr. Rico Sneller (UL)
Dr. Ruud Welten (UvT)
Dr. Angela Roothaan (VU)

Een vorig symposium op 18 december 2009 was gewijd aan het thema ‘De presentie van de dood in het leven’. Het ging hier om het eerste deel van een tweeluik, want het symposium van 11 juni 2010 zal zijn gewijd aan `De presentie van het leven in het leven’. Een paradoxaal thema. Toch is het voor ons mensen eigen aan het leven, dat vragen kunnen rijzen als: haal ik wel alles uit het leven, beaam ik het leven, doe ik het leven recht, of zelfs: is dit nog wel leven?

10.30-11.30 Karin Melis
Leven in overvloed.  Ons wonderbaarlijk vermogen tot vis- en broodvermenigvuldiging

11.30-12.30 Rico Sneller
De aansturing van het leven. Hans Driesch en de entelechie.

12.30-13.30 pauze

13.30-14.30 Ruud Welten
Het Leven is een eenmalig vuur. Een existentialistische visie.

14.30-15.30 Angela Roothaan
‘Levenskracht’ in de Bantoefilosofie van Tempels – een Christelijk of een Afrikaans begrip?

15.30-16h
Slotdiscussie

Over de sprekers:

Karin Melis (1958) is filosoof, docent en publicist. Over haar overgang naar de rooms-katholieke kerk schreef zij in 2003 het boek Geen weg meer terug.

Rico Sneller (1967) doceert wijsgerige ethiek aan het Leids instituut voor godsdienstwetenschappen. Hij promoveerde in 1998 cum laude op een dissertatie over Derrida en de negatieve theologie. Momenteel houdt hij zich bezig met de relatie tussen ethiek en metafysica, terrorisme, spiritualiteit, Jodendom en mystiek.

Ruud Welten (1962) is werkzaam als filosoof. Hij publiceert op verschillende terreinen van de filosofie en is conservatorium geschoold musicus. Als filosoof is hij onder andere geïnteresseerd in de vraag of ethiek mogelijk is in de kapitalistische samenleving. Verder publiceert hij op het terrein van de fenomenologie. Onlangs werd in verschillende theaters in Nederland het toneelstuk Sartre & Camus gespeeld door Theater EA, waarvoor hij de tekst schreef.

Angela Roothaan is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij publiceerde over Spinoza (Vroomheid, vrede, vrijheid, Van Gorcum, 1996), natuur in de ethiek (Terugkeer van de natuur, Uitgeverij Klement, 2005), waarheid (Wat is waar?, Ten Have, 2006) en spiritualiteit (Spiritualiteit begrijpen, Boom, 2007). De laatste jaren richt haar onderzoek zich op Amerikaanse pragmatistische filosofie en Afrikaanse filosofie en spiritualiteit.

Voor meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

Opgave tevoren wordt op prijs gesteld.

Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (instituut voor wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (instituut voor wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (instituut voor godsdienstwetenschappen UL) en dr. Rico Sneller (instituut voor godsdienstwetenschappen UL)