Minisymposium Filosofie en spiritualiteit “Geloof en waarheid”, vrijdag 28 januari 2011

Minisymposium Filosofie en spiritualiteit over De waarheid 28 januari 2011

Geloof en waarheid
Minisymposium Filosofie en spiritualiteit.
Vrijdag 28 januari 2011, 13.30-16.30h.

 
Sprekers:
Prof. dr. Gerrit de Kruijf (Protestantse Theologische Universiteit)
Dr. Gerard Visser (Instituut voor Wijsbegeerte, UL)

Locatie: Van Wijkplaats 2 zaal 002, Leiden.
Gerrit de Kruijf
Victime de la Verite

De titel komt van de Franse thomist Sertillanges, die ermee uitdrukte dat waarheid een ervaring is van onder de indruk komen, een toegeven aan overtuigingskracht.
In de christelijke theologie wordt dit wel bedoeld met de term ‘belijden’. Dit kan worden toegepast op leerstellingen (‘waarheden’) en op de persoon van Jezus (‘Jezus is de weg, de waarheid en het leven’).
 
In de lijn van de Leidse theologen Gunning (de waarheid is ethisch) en Miskotte zal ik over het persoonlijke karakter van de waarheid spreken. Eberhard Jungel gebruikt in dit verband het begrip ‘metaforische waarheid’ (vgl. de recente dissertatie van J.M. de Klerk, Onderbrekingen). 
Met behulp van dat begrip zal ik het geloof in Jezus als de waarheid verhelderen in relatie tot bij voorbeeld het correspondentie-begrip van waarheid.

 
Gerard Visser
In gesprek met Nietzsche
In een brief van 11 juni 1865, aan het einde van zijn eerste jaar in Bonn, waar hij theologie en klassieke talen studeert, houdt Friedrich Nietzsche zijn zus Elisabeth het alternatief voor dat zijn eigen filosofische weg nadien als geen ander heeft beheerst:
`Elk waar geloof is ook onfeilbaar, het levert datgene wat de betreffende gelovige persoon erin hoopt te vinden, het biedt echter niet het geringste houvast tot fundering van een objectieve waarheid. Hier nu gaan de wegen van de mensen uiteen; verlang je zielsrust en geluk, kies het geloof, wil je een leerling van de waarheid zijn, welaan onderzoek.’ 
In mijn lezing zal ik deze onderscheiding van Nietzsche tot vertrekpunt nemen voor een bezinning op het vraagstuk van geloof en waarheid. 
Ik zal twee vragen aan de orde stellen, de vraag wat waarheid nu eigenlijk is, en daarnaast de vraag of wij waarheid niet ten onrechte inperken tot wetenschappelijke waarheid. 
Nietzsches eigen latere denken bewijst dat het waarheidsfenomeen zo gelaagd is, dat dit de boven aangehaalde onderscheiding op zijn minst relativeert.

Meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl
Voorafgaande registratie is niet vereist maar wordt wel op prijs gesteld.
Filosofie en spiritualiteit is an initiatief van prof. dr Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (Godsdienstwetenschappen UL) en dr. Rico Sneller (Godsdienstwetenschappen UL)