conferentie Violence and Religion, Leiden 18-19 mei

Geachte collega’s: 🙄
Graag nodig ik je van harte uit bij de door mij georganiseerde internationale conferentie Root Causes of Violence and Terror: A Religious Studies Approach, 18-19 mei te Leiden. 💡
Zoals je misschien bekend is, is deze conferentie ontstaan uit mijn samenwerking met een collega uit Ottawa, Dr Mahmoud Masaeli, die de afgelopen jaren twee conferenties organiseerde over het thema "Terror and Religion", vanuit andere invalshoeken. Dit heeft al geleid tot een tweetal publicaties (zie hier en hier).
Samen met Masaeli en collega Jalil Roshandel (East Carolina) hebben wij plannen om de komende jaren te komen tot de oprichting van een soort adviesorgaan voor de UNESCO. Ik ben doende mijn Nederlandse en Europese collega’s voor dit initiatief te interesseren. Bij dit alles zal ik uiteraard ook mijn best doen, ons mooie Instituut voor godsdienstwetenschappen op de kaart te zetten.
De door mij georganiseerde conferentie kent diverse zwaartepunten. Hoofdthema’s zijn "religious wars and terror", "religions and sacrifice", "religions and apocalyptical violence", en natuurlijk ook "religions and non-violence".
Ik heb een viertal interessante keynote sprekers weten te interesseren:

Tibi zal aansluitend aan deze conferentie ook optreden op een symposium van de Leidse rechtenfaculteit, Firestone zal de week na de conferentie acte de présence geven bij een door Judith Frishmann georganiseerde bijeenkomst, en Nitzan Lebovic zal daags na de conferentie gastdocent zijn bij de door mijzelf en collega Sjef Houppermans georganiseerde honours class "Reading Derrida".

Uit de hele wereld heb ik inzendingen ontvangen voor de parallelsessies. Ik heb alle bijdragen thematisch gegroepeerd en in een zinvolle orde geplaatst.
Bijzonder aan deze conferentie is een artistieke dimensie: er zal een zangeres optreden, Jetty Armaiti Scholten, die enkele spirituele liederen uit alle wereldreligies ten gehore zal brengen. Bovendien zal onze eigen studente Marleen Stelling, die ook aan de Haagse kunstacademie studeert, een selectie etsen uit haar werk tentoonstellen tijdens de slotborrel.
Organisatie van de conferentie is voor mij heel veel werk. Ik ben dan ook bijzonder blij met de assistentie van Barry d’ Arnaud, die mij enkele organisatorische zaken uit handen neemt; van Aljosja Mietus, die de website in elkaar heeft gezet; en van enkele studenten van het Haagse University College, die bereid waren als receptie op te treden en allerlei hand- en spandiensten te verlenen. Ik heb deze studenten kunnen recruteren na de diverse colleges die ik dit jaar op het University College heb gegeven. Veel van deze studenten zijn bijzonder adequaat, actief, energiek en op zoek naar uitdaging. Ik hoop dan ook dat niet alleen velen van onze eigen studenten, maar ook van het LUC de conferentie zullen bijwonen.
Van ons instituut zelf zullen helaas maar zeer weinigen een actieve rol in de conferentie vervullen. Dr Narinder Mohkamsing houdt een lezing, en Prof. Judith Frishman en Prof. Maurits Berger houden een coreferaat bij keynote-lezingen. Ik hoop dat de overigen zich in ieder geval gemotiveerd voelen om althans de lezingen en de parallelsessies bij te wonen. Het is een mooie gelegenheid om ons instituut op een positieve manier onder de aandacht te brengen, nieuwe contacten te leggen en wellicht vormen van samenwerking op te stellen. Ook zou ik het op prijs stellen als je je eigen netwerk inlicht over deze bijeenkomst.
Als collega’s hoeven jullie uiteraard geen conferentiebijdrage te betalen. Toch zouden Barry en ik het op prijs stellen als je je opgaf. Deelname aan het conferentiediner in De Grote Beer is natuurlijk ook mogelijk, voor het geringe bedrag van 30,-. Opgave is dan uiteraard vereist. Hetzelfde geldt als je bij de lunch in het Lipsius aanwezig wilt zijn. De geringe conferentiebijdragen die van de overige gasten wordt gevraagd, is er om de kosten van koffie, thee en lunch te dekken. Ik heb weliswaar van diverse zijden subsidie toegezegd gekregen, waaronder van het instituutsbestuur. Toch is het nog een hele klus om debet en credit met elkaar in balans te houden.
Na afloop zullen Mahmoud Masaeli een selectie van de bijdragen publiceren. Er is al een uitgeverij uit Californie geïnteresseerd.
Ik heb veel energie gestoken in mailing en werving. Niet alleen hangt er nu in alle uithoeken van de wereld, van Dacca to Los Angeles, een exemplaar van de fraaie affiche die is ontworpen door Aljosja Mietus. Ook diverse overheidsorganen en media zijn aangeschreven. Een Amerikaans online tijdschrift, LiveBetter, dat zich richt op het faciliteren van overheidsdiensten zal de komende maanden enkele artikelen over/rond de conferentie van de hand van Masaeli en mij publiceren. Dit tijdschrift heeft een ledenbestand van maar liefst 250.000 lezers!
Na deze Leidse conferentie zal er een opvolgconferentie worden georganiseerd, hetzij te Ottawa/Montreal, hetzij te East-Carolina, waar Jalil Roshandel werkzaam is.
Ik hoop dat deze uitnodiging jullie latente interesse in deze bijzondere conferentie heeft aangewakkerd! Voor alle nadere informatie ben ik uiteraard steeds beschikbaar.
Hier vind je een recent interview met mij over de conferentie.
Rico Sneller
Read More >>
Be Sociable, Share!

15 thoughts on “conferentie Violence and Religion, Leiden 18-19 mei

  1. Adore and am accustomed to preserving a range with those people transformed things.Only on this way can i am aware what will not be abandoned by time. Forexample, even although you adore someone, lkljljl1i9tyytyu modifications are all around. Then I stepbackward and viewing it silently, then I see the correct feelings.

Leave a Reply