Miniconferentie Filosofie en spiritualiteit, Leiden, 17 juni 2011: ‘Het stoïcisme als spirituele levenskunst?’

Minisymposium Filosofie en Spiritualiteit

Vrijdag 17 juni (13.30-16.30 uur)
 

Van Eyckhof 1 zaal 003C


 
Het stoïcisme als spirituele levenskunst

Sprekers:

Dr. Rijk Schipper


Dr. Hilde Debacker

 

 

Inleiding

‘Rede en begeerte in de klassieke filosofie’.

Dr. Rijk Schipper

De verhouding van rede en passies is voor mensen van alle tijden van groot belang geweest. Plato gebruikt het beeld van een driespan voor de vermogens van de menselijke ziel: de rede als bestuurder, het streven als het goede en de begeerte als het slechte paard. Ook meer gematigde posities komen wij tegen in de klassieke oudheid, zoals bij Aristoteles en de ‘middenplatonist’ Plutarchus. Zij dringen aan op het bewandelen van de middenweg, die wordt aangewezen door het inzicht.
Dr. H.G. Schipper is classicus, theoloog en filosoof. In 1997 promoveerde hij op het onderwerp ‘Leo de Grote en de manicheeërs’. Zijn boek Marsilio Ficino: De wereld als kunstwerk verscheen in 2005. Hij is werkzaam als docent klassieke talen en filosofie, zowel in universitair verband als aan het HBO. Verder is hij redacteur van Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur.

‘Het stoïcisme als spirituele levenskunst?’

Dr. Hilde Debacker

Kan je het stoïcisme beschouwen als een spirituele filosofie en welke rol spelen de door hun beoefende filosofische praktijken daarbij? Dat is de vraag die in deze lezing centraal staat.
Eerst wordt nader ingegaan op de aard van de stoïsche filosofie. Daarna wordt het scala aan stoïsche oefeningen onder de loep genomen. Om hun spiritueel karakter bloot te leggen, wordt tevens een vergelijking gemaakt met gelijkvormige boeddhistische oefeningen. Tot slot wordt (samen) gekeken naar de actuele relevantie van het stoïcisme als spirituele levenskunst.

 
Hilde Debacker (1972) begon haar loopbaan als coördinator in de Brusselse vluchtelingensector. Daarna was ze als onderzoeker werkzaam op de Vrij Universiteit Brussel. Ze verrichtte er onderzoek naar het stoïcisme als spirituele levenskunst en verdedigde in februari 2010 haar proefschrift hierover. Momenteel woont ze in Utrecht en is ze verbonden aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen. Ze is tevens werkzaam als sacrale dansdocente.
Meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

 
Voorafgaande registratie is niet vereist maar wordt wel op prijs gesteld.
Filosofie en spiritualiteit is an initiatief van prof. dr Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (Godsdienstwetenschappen UL) en dr. Rico Sneller (Godsdienstwetenschappen UL)
Be Sociable, Share!

7 thoughts on “Miniconferentie Filosofie en spiritualiteit, Leiden, 17 juni 2011: ‘Het stoïcisme als spirituele levenskunst?’

Leave a Reply