nieuwe publicatie: Filosofie en “uitzonderlijke menselijke ervaringen”

Binnenkort verschijnt er een boek dat ik samen met twee bevriende collega’s heb geschreven: Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen. 

Wetenschappers nemen ‘paranormale ervaringen’ nauwelijks serieus. Vroeger was dat anders. Het concept ‘paranormaal’ bestond niet eens. Voor filosofen als Kant, Schopenhauer en Bergson waren het hooguit bijzondere, intrigerende ervaringen.

William James, die uitgebreid studie maakte van spiritistische mediums, noemde ze ‘wilde beesten in de filosofische woestijn’.
Dit boek maakt duidelijk dat voor veel filosofen – van Kant tot Derrida – omstreden verschijnselen als telepathie en helderziendheid een serieus studieobject vormen. De auteurs bestuderen veelzeggende teksten van filosofen die tot nu toe weinig aandacht kregen. Ze laten zien hoe elk van deze denkers op eigen wijze een serieuze interpretatie probeerde te geven van zulke ervaringen, die op het eerste gezicht ons begrip te boven lijken te gaan.

Dr. Hein van Dongen is filosofisch consulent, docent en onderzoeker voor diverse instellingen.
Prof.dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar Metafysica in de geest van de theosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.
Dr. Rico Sneller is universitair docent Wijsgerige ethiek aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Voor meer informatie en bestellen zie hier.

nieuwe publicatie: Morality and Terrorism

Binnenkort verschijnt er een boek waarbij ik betrokken ben geweest:

Mahmoud Masaeli (ed.), Morality and Terrorism. An Interfaith Perspective. Dit boek gaat terug op een conferentie te Ottawa uit 2010, die werd georganiseerd door mijn bevriende collega Dr Mahmoud Masaeli. Van een eerdere conferentie te Ottawa zijn de resultaten gepubliceerd onder de titel:
The Ethical Wrongfulness of Terrorist Actions (Ottawa, Commoners Publishing, 2009), zie hier.

Mijn eigen bijdrage handelt over apocalyptisch bewustzijn binnen het jodendom. Ik vergelijk een tweetal apocalyptische denkers, van wie de één welbewust geweldloosheid voorstaat (Walter Benjamin, 1892-1940) en de ander geweld niet schuwt (Meir Kahane, 1932-1990).

Zie hier voor meer informatie.