nieuw tijdschrift over Religie en Geweld

Zie hier voor de officiële aankondiging van een nieuw internationaal tijdschrift over Religion and Violence. Enige tijd geleden ben ik tot de redactie toegetreden. Indien de tijd het toelaat wil ik zelf enkele bijdragen het licht laten zien over o.a. de Franse ‘geweldsfilosofen’ René Girard en Georges Bataille, of ook n.a.v. mijn huidige MA seminar Ethics and Religion: War and Peace. Eén van de auteurs die hier op het programma staat is de filosoof/psychoanalyticus Erich Fromm, bekend van zijn werk The Anatomy of Human Destructivity.

Van harte aanbevolen!

Be Sociable, Share!

2 thoughts on “nieuw tijdschrift over Religie en Geweld

Leave a Reply