Poëzie & Mystiek, Minisymposium Filosofie & Spiritualiteit vrijdag 30 maart

Poëzie & Mystiek
Minisymposium Filosofie & Spiritualiteit
Vrijdag 30 maart 2012, 13.30-16.30h.
Locatie: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 011
Kosten: € 2,50; studenten en medewerkers UL gratis.
Sprekers:
prof. dr. Maaike Meijer
dr. Jan Oegema
Maaike Meijer

Vasalis’ poetica in het licht van de mystiek
Dat Vasalis een aantal mystieke gedichten heeft geschreven, is geen verrassing meer. Maaike Meijer heeft het betoogd in 1988 (‘M. Vasalis en het interpretatiekader van de mystiek’) en deze gedachte speelt ook weer een rol in haar recente Vasalis-biografie. In deze lezing wil Maaike Meijer ingaan op de wijze waarop de mystiek ook Vasalis’ poetica bepaalt, in de zin dat haar gedichten zich afspelen op de rand van het zegbare. Woordarmoede of zelfs sprakeloosheid behoort per traditie bij de mystieke ervaring en dat element vind je vaak in Vasalis’ poëzie terug. Meijer zal ook spreken over de materialiteit en de lichamelijkheid van poëzie. Vasalis’ mystiek is tenslotte allerminst vergeestelijkt, maar eerder een ‘mystiek van het aardse’.
Prof. dr. M.J.H. (Maaike) Meijer (1949) publiceerde veel op het gebied van poëzietheorie en –interpretatie, genderstudies en cultural studies. Ze is hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Gender en Diversiteit (Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen) van de Universiteit van Maastricht. In 2011 verscheen haar biografie van de Nederlandse dichter M. Vasalis bij Uitgeverij Van Oorschot. Momenteel werkt ze aan een bundel over liederen en gedichten, en aan een boek over mannelijkheid.
(m.meijer@maastrichtuniversity.nl).
Jan Oegema

Lucebert en zijn psychomachia

Vanaf het moment dat neerlandici zich op de poëzie van Lucebert stortten, is ‘de mysiek’ daarvoor een even voorspelbaar als omstreden interpretatiekader. Maar liefst drie deskundigen (‘gekken die gestudeerd zijn in mij’, volgens het weinig vlijende commentaar van de dichter) brachten het tot een dissertatie, maar consensus is er nog altijd niet. Christelijke mystiek, kabbala, boeddhisme, taoïsme – al die interteksten zijn eenvoudig aanwijsbaar in het werk van deze mediamieke dichter. Zoals ook diens tegenstrijdige positiebepalingen dienaangaande, zowel in zijn poëzie als daarbuiten. Geen wonder dus dat kenners en liefhebbers verdeeld zijn in onderling moeizaam communicerende kampen. In deze lezing een poging om Luceberts poëzie te bezien vanuit een perspectief dat de tegenstellingen overbrugt.
Jan Oegema (1963) is uitgever en publicist. Hij schreef o.m. Lucebert, mysticus (1999) en Een vreemd geluk. Over de publieke religie rond Auschwitz (2003). In 2009 organiseerde hij met Ton Lathouwers en Louise Kleinherenbrink het eerste open klooster (http://www.openklooster.nl/). Afgelopen najaar verscheen zijn laatste boek, De stille stem. Niet-weten als levenshouding (Nieuw Amsterdam). Gelijktijdig daarmee verscheen een lang essay over Lucebert in Lucebert, Op mijn rug rust de wind. Drie voordrachten uit 1949 (Huis Clos).
Meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl


Voorafgaande registratie is niet vereist, maar wordt wel op prijs gesteld.
p.s. Eind maart verschijnt een themanummer van het tijdschrift Filosofie over "Filosofie en spiritualiteit". Klik hier voor bestelling van een los nummer of voor een abonnement.
 
Filosofie & Spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (Godsdienstwetenschappen UL) en dr. Rico Sneller (Godsdienstwetenschappen UL)