presentatie themanummer Filosofie over “Gilles Deleuze”

Feestelijke presentatie themanummer Filosofie over "Gilles Deleuze"

Tijd: woensdag 20 juni 15-17.30h

Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden

zaal 227.

Toegang: vrij.

Opgave: niet vereist, maar wordt wel op prijs gesteld in verband met de catering.
Opgave bij Dr Rico Sneller, Instituut voor godsdienstwetenschappen Universiteit Leiden (h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl).
Er zal een kleine quiz worden georganiseerd, waarvan de winnaar een jaar lang een gratis abonnement op Filosofie kan krijgen.  

Programma

15.00 welkom en aankondiging quiz (Dr Rico Sneller, Leiden)

15.15 Deleuze en de filosofie (Dr Rick Dolphijn, Utrecht)

15.40 Deleuze en de literatuurwetenschap (Dr Frans Willem Korsten, Leiden)

16.00 Deleuze en het toneel (Dr Sjef Houppermans, Leiden)

16.15 kort verslag honours class ‘Reading Deleuze’ (Camille Clerx, Leiden)

16.30 Korte presentatie van het tijdschrift Filosofie (Drs Harry Willemsen, Noord-Brabant)

16.45 – 17.30 borrel

Klik hier voor een link naar uitgeverij Garant, waar Filosofie wordt uitgegeven.

Symposium Hegel en Religie – Wijsbegeerte en Wetenschap van Godsdienst 15 juni 2012

Symposium Hegel en Religie – Wijsbegeerte en Wetenschap van Godsdienst

Datum: vrijdag 15 juni 2012

Locatie: Sterrenwacht Leiden. Zaal C104

Onder auspiciën van het Centrum voor Duits Idealisme (CDI), de afdeling Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Onderzoeksvraag van het Symposium:

Naar aanleiding van het nieuw verschenen boek over Hegels filosofie van de historische religievormen worden in dit Symposium een aantal aanverwante thema’s besproken. Hoe zou een filosofische benadering van de verschillende religies – een benadering zoals die van G.W.F. Hegel – bij kunnen dragen aan een beter begrip daarvan. Hou zou de religiefilosofie een rol kunnen spelen in het (actuele) debat over religie, en de verhouding daarvan tot recht en politiek?

Hier vind je meer informatie over het Hegelboek, dat als titel draagt: Hegel’s Philosophy of the Historical Religions, ed. by Bart Labuschagne and Timo Slootweg, Leiden, Brill, Critical Studies in German Idealism, 2012.

9.30 uur Ontvangst met koffie

10.00 – 10.10 uur Welkom en opening.

Moderator: Bart Labuschagne

Filosofie en religie:

10.10 – 10.40 uur Prof.dr. Paul Cobben (Tilburg)

10.40 – 11.00 uur Dr. Rico Sneller (Leiden)

11.00 – 11.15 uur Debat

Jodendom:

11.15 – 11.45 uur Dr. Timo Slootweg (Leiden)

11.45 – 12.15 uur Prof.dr. Judith Frishman (Leiden)

12.15 – 12.30 uur Debat

12.30 – 13.30 uur Lunchpauze

Katholicisme:

13.30 – 14.00 uur Prof.dr. Peter Jonkers (Utrecht)

14.00 – 14.30 uur Prof. Dr E. Brugmans

14.30 – 14.45 uur Debat

Protestantisme:

14.45 – 15.15 uur Dr. Lu de Vos (Leuven)

15.15 – 15.45 uur Dr. Rick Benjamins (Leiden)

15.45 – 16.00 uur Debat

Islam:

16.00 -16.30 uur Dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)

16.30 – 17.00 uur Prof.dr. Afshin Ellian (Leiden)

17.00 – 17.15 uur Debat

17.15 – 18.00 uur Borrel

Eventueel: Diner in de Faculty Club.

 

Korte samenvatting van de lezingen:

Paul Cobben:

Cobben gaat in op Hegels algemene karakterisering van religie als een voorstelling van de vrijheid, die op een bepaalde manier correspondeert met de wijze waarop vrijheid in een specifieke samenlevingsvorm verwerkelijkt is. Hij zal m.n. laten zien dat de vormen van de kunstreligie voorstellingen zijn die doorlopen moeten worden in een ontwikkeling (van een aan traditie gebonden vrijheid) naar een universele vrijheid. Een dergelijke wikkeling moet ieder kind in de moderne samenleving doormaken. Daarom is het mogelijk hedendaagse equivalenten te geven voor de voorstellingsvormen van de Griekse religie.

 

Rico Sneller:

Sneller vergelijkt Hegels religiebegrip met dat van de neokantiaanse Hermann Cohen in diens Begriff der Religion im System der Philosophie (1915). Enkele decennia na Hegels dood voltrekt zich een terugkeer naar Kant. Kants pretenties ten aanzien van de religie waren aanzienlijk lager dan die van Hegel. Ondertussen waren zowel Kant als Hegel christelijk, en identificeerden zij beiden de redelijke resp. de absolute religie met het christendom. Cohens religiebegrip is bescheidener ingeschaald; bovendien ontwart hij de kluwen van filosofie, rede en christendom, om te laten zien dat de joodse religie, zonder integraal ‘redelijk’ te zijn, wel het historisch grootste aandeel aan de rede bezit.

 

 

NB: ter promotie van deze nieuwe publicatie geeft Uitgeverij Brill tot einde 2012 een korting van 25%. Informatie hierover vindt u op een speciale kortingsbon, die op verzoek wordt toegezonden (timoslootweg@tele2.nl)." Opgave voor de conferentie kan eveneens via dit adres.

 

Filosoferen met kinderen: Filosofie en spiritualiteit

Filosoferen met kinderen

 

Minisymposium Filosofie en spiritualiteit

 

vrijdag 8 juni 13.30-16.30


Locatie: Leiden, Van Wijckplaats 2, zaal 002.
Kosten: € 5,00; studenten en medewerkers UL gratis.

 

Sprekers:

Drs. Sabine Wassenberg

Mr Drs. Maaike Merckens

Drs. Ed Weijers

 

Filosoferen met kinderen
 

Kinderen leren tijdens het opgroeien logisch te denken. Ze leren ook het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Zodra ze volwassen zijn schijnt de wereld behapbaar: er zijn antwoorden op alle vragen. De wereld is wetenschappelijk verklaarbaar, duidelijk en zwart-wit.

 

Maar toen ze jonger waren wilden zij nog wel eens vraagtekens zetten bij de dingen. "Waar komen we eigenlijk vandaan? Wat is dat eigenlijk: dood gaan? Waarom kun je maar met een vrouw tegelijk trouwen? Had ik ook uit andere mensen geboren kunnen worden? Hoe weten we dat 1+1=2 waar is?"

 

Deze oorspronkelijke openheid en nieuwsgierigheid kunnen we makkelijk de kop indrukken door te zeggen: Dat is nou eenmaal zo en zo. Maar wat zonde! 

 

Filosoferen geeft kinderen de ruimte om zelf vragen te durven stellen bij het vanzelfsprekende en filosoferen is een aanmoediging om het lef te hebben te accepteren dat er soms geen antwoord bestaat. De wereld is niet zwart wit. Maar grijs. Of kleurrijk. 

 

 

Sabine Wassenberg en Maaike Merckens van WonderWhy vertellen over hun bevindingen tijdens het filosoferen in de klas. 

 

Ed Weijers zal ingaan op verspreiding, onderzoek en ontwikkeling van het filosoferen met kinderen.

 

Twee scholieren zullen een korte presentatie geven van een boekje dat zij hebben geschreven.

 
 

Drs Sabine Wassenberg (1981) en mr. drs. Maaike Merckens (1961) werken beiden als filosoof met kinderen, jongeren en volwassenen. Ze publiceerden in 2010 Kinderen en… Liefde, relaties en seksualiteit (filosoferen met kinderen) bij uitgeverij Kwintessens, evenals een handleiding voor docenten in Leraren en… Competenties (2011) bij dezelfde uitgever.

 

Drs Ed Weijers is afgestudeerd op Heidegger aan de Leidse Faculteit Wijsbegeerte in 1989. Hij behaalde zijn eerstegraagds bevoegdheid aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij doceerde Filosoferen met kinderen van 1990-2000 aan de PABO-hogeschool Alkmaar. Sinds 1990 is hij verbonden aan het Centrum voor kinderfilosofie Nederland. Hij is penningmeester van de Europese Stichting SOPHIA voor het bevorderen van filosoferen met kinderen sinds 2004. Verder werkt hij bij EPIC International Consultants.

 

Voorafgaande registratie is niet vereist, maar wordt wel op prijs gesteld.
Filosofie & Spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (Godsdienstwetenschappen UL) en dr. Rico Sneller (Godsdienstwetenschappen UL)