Symposium Hegel en Religie – Wijsbegeerte en Wetenschap van Godsdienst 15 juni 2012

Symposium Hegel en Religie – Wijsbegeerte en Wetenschap van Godsdienst

Datum: vrijdag 15 juni 2012

Locatie: Sterrenwacht Leiden. Zaal C104

Onder auspiciën van het Centrum voor Duits Idealisme (CDI), de afdeling Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Onderzoeksvraag van het Symposium:

Naar aanleiding van het nieuw verschenen boek over Hegels filosofie van de historische religievormen worden in dit Symposium een aantal aanverwante thema’s besproken. Hoe zou een filosofische benadering van de verschillende religies – een benadering zoals die van G.W.F. Hegel – bij kunnen dragen aan een beter begrip daarvan. Hou zou de religiefilosofie een rol kunnen spelen in het (actuele) debat over religie, en de verhouding daarvan tot recht en politiek?

Hier vind je meer informatie over het Hegelboek, dat als titel draagt: Hegel’s Philosophy of the Historical Religions, ed. by Bart Labuschagne and Timo Slootweg, Leiden, Brill, Critical Studies in German Idealism, 2012.

9.30 uur Ontvangst met koffie

10.00 – 10.10 uur Welkom en opening.

Moderator: Bart Labuschagne

Filosofie en religie:

10.10 – 10.40 uur Prof.dr. Paul Cobben (Tilburg)

10.40 – 11.00 uur Dr. Rico Sneller (Leiden)

11.00 – 11.15 uur Debat

Jodendom:

11.15 – 11.45 uur Dr. Timo Slootweg (Leiden)

11.45 – 12.15 uur Prof.dr. Judith Frishman (Leiden)

12.15 – 12.30 uur Debat

12.30 – 13.30 uur Lunchpauze

Katholicisme:

13.30 – 14.00 uur Prof.dr. Peter Jonkers (Utrecht)

14.00 – 14.30 uur Prof. Dr E. Brugmans

14.30 – 14.45 uur Debat

Protestantisme:

14.45 – 15.15 uur Dr. Lu de Vos (Leuven)

15.15 – 15.45 uur Dr. Rick Benjamins (Leiden)

15.45 – 16.00 uur Debat

Islam:

16.00 -16.30 uur Dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)

16.30 – 17.00 uur Prof.dr. Afshin Ellian (Leiden)

17.00 – 17.15 uur Debat

17.15 – 18.00 uur Borrel

Eventueel: Diner in de Faculty Club.

 

Korte samenvatting van de lezingen:

Paul Cobben:

Cobben gaat in op Hegels algemene karakterisering van religie als een voorstelling van de vrijheid, die op een bepaalde manier correspondeert met de wijze waarop vrijheid in een specifieke samenlevingsvorm verwerkelijkt is. Hij zal m.n. laten zien dat de vormen van de kunstreligie voorstellingen zijn die doorlopen moeten worden in een ontwikkeling (van een aan traditie gebonden vrijheid) naar een universele vrijheid. Een dergelijke wikkeling moet ieder kind in de moderne samenleving doormaken. Daarom is het mogelijk hedendaagse equivalenten te geven voor de voorstellingsvormen van de Griekse religie.

 

Rico Sneller:

Sneller vergelijkt Hegels religiebegrip met dat van de neokantiaanse Hermann Cohen in diens Begriff der Religion im System der Philosophie (1915). Enkele decennia na Hegels dood voltrekt zich een terugkeer naar Kant. Kants pretenties ten aanzien van de religie waren aanzienlijk lager dan die van Hegel. Ondertussen waren zowel Kant als Hegel christelijk, en identificeerden zij beiden de redelijke resp. de absolute religie met het christendom. Cohens religiebegrip is bescheidener ingeschaald; bovendien ontwart hij de kluwen van filosofie, rede en christendom, om te laten zien dat de joodse religie, zonder integraal ‘redelijk’ te zijn, wel het historisch grootste aandeel aan de rede bezit.

 

 

NB: ter promotie van deze nieuwe publicatie geeft Uitgeverij Brill tot einde 2012 een korting van 25%. Informatie hierover vindt u op een speciale kortingsbon, die op verzoek wordt toegezonden (timoslootweg@tele2.nl)." Opgave voor de conferentie kan eveneens via dit adres.

 

Be Sociable, Share!

7 thoughts on “Symposium Hegel en Religie – Wijsbegeerte en Wetenschap van Godsdienst 15 juni 2012

 1. Your article is very interesting and humorous. From your article, I can see the true meaning of the word happy. This article, I believe many people are helpful. Very fortunate to share this article to your. Look forward to your updates.

 2. Vrijdag 15 juni zou ik graag willen komen. Zijn er voorwaarden voor deelname?

 3. Ik heb belangstelling
  Is er nog plaats? Zijn er voorwaarden?
  Zijn er kosten aan verbonden

  Mijn naam is Ben Baars
  1566SM 29 Assendelft
  Tel 06 2323 6372

Leave a Reply