Congres over Hatra

Op 18 en 19 december a.s. wordt aan de Universiteit van Amsterdam een congres gehouden over de Mesopotamische stad Hatra. De titel van het congres is "Hatra. Politics, Religion and Culture between Parthia and Rome". Vrijwel alle specialisten die zich met Hatra bezighouden zullen daarbij een lezing geven. Tevens wordt een tentoonstelling over het onderwerp in het Allard Pierson Museum geopend. Vanuit Leiden is er een deelname door Ab de Jong die een lezing zal houden over "Parthian Elements in Hatra", onderdeel van het boek dat hij aan het afronden is. Dit congres is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in het Hellenistische en Romeinse (en Iraanse) Nabije Oosten. Zie voor meer informatie:

www.hum.uva.nl/hatracolloquium

Congres over de Brief van Mara bar Sarapion

Op 11 en 12 december a.s. organiseren Prof.dr. Annette Merz (departement Godgeleerdheid) en dr. Teun Tieleman (departement Wijsbegeerte) een tweedaags symposium over de Brief van Mara bar Sarapion. De aanleiding voor dit congres is de publicatie van een nieuwe vertaling, met begeleidende artikelen, van de tekst, eigenlijk de eerste belangrijke studie van deze┬átekst sinds de negentiende eeuw. De Brief van Mara bar Sarapion is door raadsels omgeven. Het lijkt te gaan om een Syrische tekst uit de eerste eeuw na Christus (daarmee zou het de oudste Syrische literaire tekst zijn), waarin de auteur vanuit de gevangenis woorden van troost en raad aan zijn zoon stuurt. Hij zit in de gevangenis omdat de Romeinen kort tevoren "zijn" stad, Samosata – de hoofdstad van Commagene – hebben ignenomen (dat was in 72 n.Chr.). Het bekendst is de Brief geworden omdat hij verwijst naar de Joodse oorlog en de val van Jeruzalem interpreteert als straf voor het Joodse volk, omdat zij hun "wijze koning" hebben omgebracht.

De brief van Mara bar Sarapion is van belang voor oud-historici, vooral diegenen die zich bezighouden met het Nabije Oosten in de hellenistische en Romeinse periodes, godsdiensthistorici, archeologen en filologen en de organisatoren hebben dan ook specialisten uit al deze disciplines bijeengebracht om de brief vanuit zo veel mogelijk perspectieven te bestuderen. Er is ook een Leidse delegatie: dr. Miguel-John Versluys zal spreken over de Romanisering van Commagene, en Ab de Jong zal spreken over de god(en) van Mara. Klik op de link voor meer informatie en het volledige programma:

Continue reading